DLA PRASY


1. Akredytacje przyznawane są dziennikarzom, którzy biorą udział w promocji wydarzenia organizowanego przez Agencję Koncertową APLAUZPLANET

Promocja wydarzenia to:

- w przypadku miesięczników - zapowiedz ze zdjęciem.

- w przypadku tygodników - duża zapowiedz ze zdjęciem.

- w przypadku dzienników - min, 2. zapowiedzi, w tym min 1 ze zdjęciem

- w przypadku portali internetowych - banner na stronie głównej i/ lub pełna informacja w zakładce "polecamy"utrzymująca się min. 3 tygodnie w widocznym miejscu, oraz umieszczenie informacji o tym, że organizatorem jest Agencja Koncertowa APLAUZ PLANET, z linkiem do strony internetowej: www.aplauzplanet.pl ( nie przyznajemy akredytacji portalom, które umieszczają informacje poza zakładką "polecamy"

- w przypadku radia - zapowiedzi redakcyjne.

- w przypadku TV - zapowiedz z wykorzystaniem materiałów video.

2. We wniosku o przyznanie akredytacji należy podać nazwisko osoby, która będzie ją odbierać oraz wskazać jej rodzaj (media, foto).

3. Zasady utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego , fotograficznego , oraz zasady poruszania się po obiekcie zostaną przekazane w dniu koncertu.

4. Wydawanie akredytacji rozpoczyna się w dniu imprezy na godzinę przed koncertem i trwa przez 45min. Po tym czasie akredytacja traci ważność. (Spóźnione osoby nie będą wpuszczane).

5. Termin nadsyłania wniosków mija 14 dni przed wydarzeniem. Przysyłajcie je Państwo poprzez adres email: g.kruczynski@wp.pl

W temacie wiadomości proszę wpisać „prośba o akredytację „ + nazwa koncertu na który chce się ją otrzymać.

6. Agencja Koncertowa APLAUZPLANET zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.